ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 หลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นเวลา 11 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2552
 • หมดเขต    06/10/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294