ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อามีนา แบบแยกส่วนตั้งพื้น แบบแฟร์คาเกต จำนวน 7 เครื่อง
 •     สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อามีนา แบบแยกส่วนตั้งพื้น แบบแฟร์คาเกต จำนวน 7 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคลังเขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ หรือสอบถามที่หมายเลข 0-5311-2482 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 และประมูลด้วยวาจาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2552
 • หมดเขต    28/09/2552
 • อ่าน   604
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294