ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์และคลังพัสดุ ตามแบบ ของส่วนโยธา
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์และคลังพัสดุ ตามแบบ ของส่วนโยธาจำนวน 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2552
 • หมดเขต    06/10/2552
 • อ่าน   548
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294