ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างอัดสำเนาและถ่ายเอกสาร ของ รพ. สวนปรุง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างอัดสำเนาและถ่ายเอกสาร ของ รพ. สวนปรุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา รพ.สวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5328-0228-46 ต่อ 431-433
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2552
 • หมดเขต    08/10/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294