ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ดังนี้ หมึก จำนวน 100 กล่อง , ชุด Drum Brother DR -2025 จำนวน 30 กล่อง , กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 350 กล่อง , กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 2,100 ริม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/09/2552
 • หมดเขต    08/10/2552
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294