ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบข้างเตียงจำนวน 1 เครื่อง
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบข้างเตียงจำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/09/2552
 • หมดเขต    06/10/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294