ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 หลัง
 •     สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 291 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สนง.อนุรักษษ์และพัฒนาป่าไม้เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 291 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/10/2552
 • หมดเขต    06/10/2552
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294