ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคาซื้อพัสดุ
 •     กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคาซื้อพัสดุ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    14/08/2550
 • อ่าน   676
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294