ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 คอนกรีตผสมเสร็จ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 คอนกรีตผสมเสร็จ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    12/10/2552
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294