ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ 8 คัน พร้อมพื้นคอนกรีต จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ 8 คัน พร้อมพื้นคอนกรีต จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2552
 • หมดเขต    19/10/2552
 • อ่าน   594
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294