ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     อบต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 43,960 กล่อง ราคากล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ป่าเมี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    อบต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2552
 • หมดเขต    22/10/2552
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294