ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างรางระบายน้ำ , ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ และก่อสร้างประปา ทั้งหมด 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2550 หรือโทรศัพท์ (053) 859494 และ (053) 859746
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    20/08/2550
 • อ่าน   721
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294