ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อนมสดพลาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มล.
 •     อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อนมสดพลาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มล. สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ,ศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชนและกรมศาสนา ราคาถุงละ 3.26 บาท กล่องละ 7.55 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามหมายเลข 053-293711 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2552
 • หมดเขต    27/10/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294