ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน ที่ใช้ประจำสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และสถานีแม่โป่ง ผู้สนใจเข้าสู้ราคาได้ที่ ที่ทำการแผนกฝ่ายอำนวยการ(งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ผู้เข้าสู้ราคาต้องไปลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2552
 • หมดเขต    26/10/2552
 • อ่าน   584
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294