ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อพัสดุการแพทย์ จำนวน 864 รายการ
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อพัสดุการแพทย์ จำนวน 864 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-944418 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2552
 • หมดเขต    02/11/2552
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294