ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2552
 • หมดเขต    21/10/2552
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294