ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลิก ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    16/08/2550
 • อ่าน   740
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294