ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางนำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านแพม หมู่ที่ 16 และบ้านห้วยริน หมู่ 9 พร้อมฝาปิด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    20/08/2550
 • อ่าน   693
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294