ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รถยกบรรเทาสาธารณภัย 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน และรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    15/08/2550
 • อ่าน   690
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294