ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา จำนวน 2 หลัง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าลาน และก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2550
 • หมดเขต    20/08/2550
 • อ่าน   726
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294