ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    17/08/2550
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294