ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองหอย , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสบอาว และบ้านสันนกแก้ว และโครงการวางท่อ PVC เพื่อการเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    21/08/2550
 • อ่าน   729
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294