ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ ดังนี้ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านท้องฝาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 1 แห่ง , ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294