ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 •     งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ แถบตรวจปัสสาวะชนิด 4 แถบ จำนวน 120 กล่อง , bloos Lancet 200/box จำนวน 150 กล่อง , แถบตรวจหาระดับ ketone ในปัสสาวะ จำนวน 20 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามได้ที่ หมายเลข 053-945283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   549
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294