ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ แบบประมวงผลทั่วไป จำนวน 28 เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ ตั้แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2552
 • หมดเขต    18/11/2552
 • อ่าน   467
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294