ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2552
 • หมดเขต    23/11/2552
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294