ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่งอ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่งอ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่งอ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    22/08/2550
 • อ่าน   709
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294