ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซ์อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สนง.เลขานุการคณะฯ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-945283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2552
 • หมดเขต    27/11/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294