ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการดับไฟป่า จำนวน 46 ชุด
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการดับไฟป่า จำนวน 46 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หรือดูทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2552
 • หมดเขต    18/11/2552
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294