ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหรส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหรส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ อาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมพนังกั้นดิน , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) และก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ทุกโครงการพร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหรส่วนตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    22/08/2550
 • อ่าน   794
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294