ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการบ้านแสงเพชร ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    17/08/2550
 • อ่าน   803
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294