ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อสื่อซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 •     โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อสื่อซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-4 ชุดเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    14/08/2550
 • อ่าน   826
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294