ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เปลี่ยนแปลงการสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
 •     เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงการสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดยื่นซอยวันที่ 12 พ.ย 52 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2552
 • หมดเขต    26/11/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294