ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน 2 รายการ ดังนี้ วัสดุสำนักงาน กระดาศถ่ายเอกสาร , ปากกาลูกลื่น , น้ำยาลบคำผิด, แฟ้มสันหนาคละสีขนาด 3 นิ้ว , ลวดเสียบกระดาษ และวัสดะงานบ้าน ดังนี้ กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 8,627 ม้วน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลั สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5394-3136-8
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2552
 • หมดเขต    27/11/2552
 • อ่าน   572
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294