ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
 •     ท่าอากาศยานไทย จำกัด เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ ผูสนใจดูพัสดุได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. พร้อมกันที่งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หมายเลข 0-5392-2215 หรือ ทางเว็บไซด์ได้ www.airportthai.co.th
 • หน่วยงาน    ท่าอากาศยานไทย จำกัด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2552
 • หมดเขต    16/12/2552
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294