ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาการจัดซื้อยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาการจัดซื้อยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5328-0228 ต่อ 455
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2552
 • หมดเขต    03/12/2552
 • อ่าน   557
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294