ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นพเก้า (โครงการนพเก้าแกรนด์โฮม) ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    17/08/2550
 • อ่าน   806
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294