ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานเชียงใหม่
 •     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5392-2213
 • หน่วยงาน    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    03/12/2552
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294