ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานหด้านช่าง , ด้านพาณิชย์
 •     ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานหด้านช่าง จำนวน 61 คน , ด้านพาณิชย์ จำนวน 87 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ที โอ ที ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-3131-2
 • หน่วยงาน    ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    11/12/2552
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294