ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ดังนี้ ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 7,000 ขวด , สำหรับเด็ก จำนวน 1,000 ขวด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    08/12/2552
 • อ่าน   514
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294