ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 11 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง , เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    03/12/2552
 • อ่าน   482
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294