ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
 •     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยเดินแบบมีที่นั่ง 1 เครื่อง , ชุดพยุงตัวช่วยฝึกการเคลื่อนไหว 1 ชุด , วงล้อบริหารหัวไหล่ 1 อัน , เครื่องฝึกการทรงตัวท่ายืนทำกิจกรรม 1 เครื่อง , เครื่องทำความร้อนสำหรับต้มแผ่นประคบร้อน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บบัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5327-8573 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    04/12/2552
 • อ่าน   561
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294