ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผลและปุ๋ยเคมี
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผลและปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในราชการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย (053) 221209 , 221228
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2550
 • หมดเขต    22/08/2550
 • อ่าน   848
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294