ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 /2552
 •     อบต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 /2552 ให้กับเด็กจำนวน 3 โรงเรียน ราคากลาง คนละ 13 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.หนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    อบต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2552
 • หมดเขต    04/12/2552
 • อ่าน   514
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294