ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 10 ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และเทลานเอนกประสงค์ คสล. , โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-453097
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2552
 • หมดเขต    09/12/2552
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294