ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า สำหรับงานปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายคอมพิววเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด , เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด , เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5332-8495-99 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2552
 • หมดเขต    27/11/2552
 • อ่าน   555
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294