ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก
 •     มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก (หอพักกลุ่มนักศึกษา หลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจจิดจ่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2552
 • หมดเขต    21/12/2552
 • อ่าน   803
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294