ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 2 สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่ก๊า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5383-7432 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2552
 • หมดเขต    01/12/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294