ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง ที่ สถานีอนามัยบ้านถิ่นสำราญ ต.ดอยเต่า เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2552
 • หมดเขต    27/11/2552
 • อ่าน   586
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294