ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุต่างๆ
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดังนี้ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ต จำนวน 2,500 ม้วน , สติ๊กเกอร์ด้านต่อเนื่อง จำนวน 2,810,000 ดวง , Ribbon RB-WAX size 75 m.m. 0eo;o 2,300 ม้วน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2552
 • หมดเขต    08/12/2552
 • อ่าน   638
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294